hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

Rapor Sorgulama

Rapor Sorgulama

SGK Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği (5510 SK 41. maddeye göre)

Borçlanma Talep Dilekçesi
(5510 SK 41. maddeye göre)


Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

Borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadar olacağından, belgenin (4) numaralı bölümünde, borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınması istenilen seçeneklerden birinin önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir. “Diğer” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ayrıca başvuru tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanmak istenilen miktar yazılacaktır.

Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41. maddeye göre) İndirmek için Tıkla!

SGK Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği

Sigortalılık Muafiyet Belgesi Ne İşe Yarar?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunan sigortalılar, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırın otuz katından az olması halinde ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları "Sigortalılık Muafiyet Belgesi" ile sona erdirebilmektedirler.

Ayrıca, tarımsal gelirlerin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından fazla olduğunu (Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak) ziraat odasından, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları "Sigortalılık Muafiyet Belgesi" ile sigortalılıkları yeniden başlatılmaktadır.

Sigortalılık Muafiyet Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK 4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu Örneği

4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu

4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu İndirmek için Tıkla!

'4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor Örneği

Mali Durum Bildirim Formu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor

"Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor İndirmek için Tıkla!

'"Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor'a yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi Örneği

1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi

1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi Örneği

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi

Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2, 42, F2 ve Y2 ile başlayanlar) tekrar 4/1-(a) kapsamında çalışanların tercih ettiği sigorta türünün değiştirilmesi (tüm sigorta kollarından sosyal güvenlik destek primine, sosyal güvenlik destek priminden tüm sigorta kollarına geçmesi) amacıyla kullanılır.

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Örneği

Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe

Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Örneği İndirmek için Tıkla!

'Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe Örneği'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Banka Değişikliği Talep Formu Örneği

Banka Değişikliği Talep Formu

Banka Değişikliği Talep Formunu İndirmek için Tıkla!

'Banka Değişikliği Talep Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu Örneği

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu Nerede Kullanılır?

Bu Form, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine göre Türkiye’de ikamet eden genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hak sahipliklerinin oluşturulması amacıyla kullanılır.

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu İndirmek için Tıkla!

SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Örneği

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu İndirmek için Tıkla!

'İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu Örneği

4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu

4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu İndirmek için Tıkla!

'4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Emeklilik Belgesi Örneği

Emeklilik Belgesi

Emeklilik Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Emeklilik Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi Örneği

12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi

12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Almanya Sağlık Talep Formu Örneği

Almanya Sağlık Talep Formu

Almanya Sağlık Talep Formu İndirmek için Tıkla!

'Almanya Sağlık Talep Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) Örneği

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) İndirmek için Tıkla!

'Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!