hgs  eokul   lgs   kyk  
  13.07.2024  

SGK Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği

Sigortalılık Muafiyet Belgesi Ne İşe Yarar?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunan sigortalılar, yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırın otuz katından az olması halinde ziraat odalarından, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları "Sigortalılık Muafiyet Belgesi" ile sona erdirebilmektedirler.

Ayrıca, tarımsal gelirlerin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından fazla olduğunu (Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak) ziraat odasından, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları "Sigortalılık Muafiyet Belgesi" ile sigortalılıkları yeniden başlatılmaktadır.

Sigortalılık Muafiyet Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Sigortalılık Muafiyet Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

Bu Belge;

1) Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

2) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine, Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır.

3) Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir.
SGK Form ve Dilekçeler