hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) Örneği

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) İndirmek için Tıkla!

'Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKTA İKEN EMEKLİLİK TALEP FORMU İLE
İLGİLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER


15 yıl hizmeti olanlar için ;

İstenilen Belgeler :

- Aşağıda yer alan talep formu ve beyannamenin her ikisinin de gönderilmesi

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf,

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına
ANKARA

………………. emekli sicil numarası ile 5434 sayılı Kanuna göre görev yapmakta iken 15 yıldan fazla hizmetim olmasından dolayı görevimden ayrıldım.

61 yaşını ……......... tarihinde doldurmuş olmam nedeniyle 5434 sayılı Kanunun 39/(d) bendine göre emekli aylığımın bağlanması için gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ederim.

Tarih :

İmza :

Ad - Soyad:

T.C.Kimlik No :

ADRES :

EKLER :

T.C.
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına
ANKARA

Emeklilikle ilgili görevimden ………………….. tarihinde ayrıldıktan sonra bugüne kadar
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen Sandıkların birine tabi herhangi bir işte çalışmadığını ve halen bu gibi görevlerde bulunmadığımı,

Aksi sabit olduğu takdirde doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim.

Tarih :

İmza :

Ad - Soyad:

T.C.Kimlik No :

Emekli Sicil No :

Adres :
SGK Form ve Dilekçeler