hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

Rapor Sorgulama

Rapor Sorgulama

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Örneği

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir?

4/1-a kapsamında sayılanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu tarih işverenleri tarafından “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” düzenlenmek suretiyle ve e-sigorta yoluyla sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde Kuruma bildirilir.

(4/b) sigortalıların bildirimi bu bildirgedeki bilgiler esas alınarak internet, elektronik veya benzeri ortam veya kağıt ortamında verilir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Çalışılmadığına Dair Bildirim Örneği

Çalışılmadığına Dair Bildirim Örneği

Çalışılmadığına Dair Bildirim Örneğini İndirmek için Tıkla!

'Çalışılmadığına Dair Bildirim Örneği'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

İlaç Raporu Yenileme Nasıl Yapılır?

İlaçların rapor süresi; 2 yıl süresi olan mevcut raporun süresi bitmeden raporunuz yenilenemez. Bu sebeple rapor tarihinizi kayıtlı tutun ya da belgeniz varsa bunu saklayın. Raporunuzun bittiği gün doktorunuzdan randevu alarak tekrar rapor alabilirsiniz. Eski raporunuzu yanınızda götürmeniz avantaj olacaktır.

Hekimin ilgili ilacı daha kısa süreli kullanımını gerekli gördüğü durumlarda, “etken madde” isminin yanına o ilaç için ilaç kullanım raporunun geçerli olmasını istediği süreyi yazması yeterli sayılacaktır.

Çoğu hastanede artık rapor yazma işlemleri anlık olarak yapılmaktadır. Doktor bir dk sürmeden raporu bilgisayardan giriş yaparak anında sisteme gönderebilir.

SGK Toptan Ödeme Talep Dilekçesi Örneği

Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

Toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin ihya edilmesi için Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılır.

Toptan Ödeme Talep Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'Toptan Ödeme Talep Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b) Örneği

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Alınır?

Sigortalı çalıştıran işverenler sigortalı işe giriş bildirgesini e-sigorta veya kâğıt ortamında kuruma verebilirler. E-sigorta ile verilmesi hâlinde bilgisayardan alacakları kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verecek, bir nüshası da sigortalının dosyasında saklanacaktır.

Kâğıt ortamında verilmesi hâlinde bildirge üç nüsha düzenlenir. Biri sigortalıya, diğeri sigortalının dosyasında saklanmak üzere iki nüsha işverene verilir.

Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil işlemlerinde Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aynı zamanda sigortalıların sosyal güvenlik sicil numaraları oluşturur. Sigortalıların tescil, hizmet ve her türlü bilgisayar kayıtları ile diğer sosyal sigorta işlemleri, sosyal güvenlik sicil numarası altında tutulur.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Evlenme İkramiyesi Dilekçe Örneği

Evlenme İkramiyesi Nasıl Alınır?

5434 Sayılı Kanunun 90. maddesi gereğince evlenme ikramiyesi verilebilmesi için gerekli işlemin yapılmasını sağlamak üzere aşağıda örneğini vermiş olduğumuz dilekçe ile müracaat yapılır.

Evlenme İkramiyesi Dilekçesini İndirmek için Tıkla!

SGK 4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Örneği

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri /aracı/ sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/ sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Kimlik Araştırma Belgesi Formu Örneği

Kimlik Araştırma Belgesi Nasıl Doldurulur?

Bu form Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı ödeme yapılacak olanların kimliklerini tespitinde kullanılır.

DİKKAT: Bildirimde bulunan kişilerden aylık bağlanmış olanların emeklilikle ilgili göreve girmeleri, evlenmeleri, öğrenci iseler öğrenciliklerinin sona ermesi halinde bu durumlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kurumumuza (Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/Ankara) bildirmeleri zorunludur.

Kimlik Araştırma Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Dul-Yetim Maaş Başvurusu Örneği

Dul-Yetim Maaş Başvurusu

Dul-Yetim Maaş Başvurusu İndirmek için Tıkla!

'Dul-Yetim Maaş Başvurusu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Temsil Tazminatı Dilekçe Örneği

Temsil Tazminatı Dilekçesi

12.02.2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 4505 sayılı Kanunla değişik Ek 68 inci maddesi gereğince temsil tazminatı ödenmesi istenir.

Temsil Tazminatı Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi Örneği

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları yurtdışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan yada bulunmuş olanların, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarının tespiti amacıyla kullanılır.

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi İndirmek için Tıkla!

e Devlet şifresi ile Bağkur Borç Sorgulamae-Devlet şifresi ile Bağkur borç sorgulaması yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız:

e Devlet şifresiyle Bağkur Borç Sorgulama için TIKLA!

SGK Feragatname Örneği

Feragatname Örneği

Feragatname Örneği İndirmek için Tıkla!

'Feragatname Örneği'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname örneği

Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname

Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname indirmek için Tıkla!

'Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütnamesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği (5510 SK 46. ve geçici 4. maddeye göre)

Borçlanma Talep Dilekçesi Nedir?
(5510 SK 46. ve geçici 4. maddeye göre)


Bu belge, yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalıların; Kanunun 46 ncı maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasına göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 46. ve 4. maddeye göre) İndirmek için Tıkla!