hgs  eokul   lgs   kyk  
  13.07.2024  

SGK 4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi Örneği

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi

Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2, 42, F2 ve Y2 ile başlayanlar) tekrar 4/1-(a) kapsamında çalışanların tercih ettiği sigorta türünün değiştirilmesi (tüm sigorta kollarından sosyal güvenlik destek primine, sosyal güvenlik destek priminden tüm sigorta kollarına geçmesi) amacıyla kullanılır.

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi İndirmek için Tıkla!

'4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2, 42, F2 ve Y2 ile başlayanlar) tekrar 4/1-(a) kapsamında çalışanların tercih ettiği sigorta türünün değiştirilmesi (tüm sigorta kollarından sosyal güvenlik destek primine, sosyal güvenlik destek priminden tüm sigorta kollarına geçmesi) amacıyla kullanılır.

2- Çalıştıkları süre içerisinde ödenmekte olan aylığın kesilmesini veya kesilmiş bulunan aylığın yeniden bağlanmasını talep ederek statülerini değiştirmek isteyenler (a) ve (b) seçeneklerinden tercihlerine uygun olanı işaretleyerek yeniden Kuruma başvurabilirler. Bunlardan (a) seçeneğini işaretleyenlere bu bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşından yeniden aylık bağlanacağından, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi tutulurlar. (b) seçeneğini tercih edenlerin aylıkları ise bu bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle kesileceğinden haklarında aynı tarih itibariyle tüm sigorta kolları uygulanır.

3- Tercihleri olmaksızın işverenlerince tüm sigorta kollarına tabi tutulduğu ya da sigortasız çalıştırıldıkları tespit edilenlere Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen, herhangi bir tercihte bulunmayanların aylık ödemeleri durdurulur.

4- 506 ile 5510 sayılı Kanunlara göre yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, yeniden sigortalı bir işte ilk defa çalışmaya başlayanlarla, çalışmalarını tüm sigorta kollarına ya da sosyal güvenlik destek primine tabi sürdürenlerden çalıştıkları iş yerlerini değiştirenlerin tercihlerini işverenlerince düzenlenecek olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleriyle yapmaları zorunludur. Bu durumda olan sigortalılar için Sigorta Kolu Tercih Bildiriminin Kuruma verilmesi, işverenin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini süresinde verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığından, süresinde Kuruma verilmeyen Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri için de idari para cezası uygulanır.

5- Bu belge, üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Kurumca alınır. Alındığı tarih ve gelen evrak numarası işlenen son nüshası ise sigortalının sigorta kolu tercihi doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak üzere işverene iade edilir.

6- Eksik ve gerçeğe aykırı bilgi içeren belgelerle sigortalının imzasını ve işveren onayını taşımayan belgeler işleme alınmaz.
SGK Form ve Dilekçeler