hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

Rapor Sorgulama

Rapor Sorgulama

SGK Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi Örneği (5434 SK göre 4/c)

Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi
(5434 SK göre 4/c sigortalıları)


Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c) İndirmek için Tıkla!

'Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c)'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Örneği (İlk defa 5510 SK göre)

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Nedir?
(İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)


Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim ve Hizmet Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı ve 86’ncı maddeleri gereğince sigortalı çalıştıran Kamu İdarelerince her ay için düzenlenerek, ait olduğu ayın sonundan itibaren on beşinci günün sonuna kadar Kuruma verilir. Süresi içinde verilmemesi halinde Kanunun 102’nci maddesine göre İdari Para Cezası uygulanır.

Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir.Birinci nüshası maaş ödemesinin yapıldığı ayın sonundan itibaren onbeşinci günün sonuna kadar kuruma verilir. İkinci nüshası Kamu İdaresi tarafından saklanır. Üçüncü nüshası ise belgenin Kuruma verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işveren tarafından sigortalıların görebileceği bir yere asılır.

Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5510 SK göre) İndirmek için Tıkla!

Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi nedir?

Anılan Tebliğde yapılan değişiklik sonucunda,, istirahat raporu almış sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin,

-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması halinde, en geç istirahat süresinin bittiği tarihi izleyen ayın 23’üne,

-İşyerinin kamuya ait olması halinde ise en geç istirahat süresinin bittiği tarihi izleyen dönemin 7’sine

kadar SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

SGK Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği

Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre Bulgaristan’da geçen çalışma sürelerinin borçlandırılması talebi amacıyla kullanılacaktır.

Borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK Kadro Derecesi Formu Örneği

Kadro Derecesi Formu

Kadro Derecesi Formu İndirmek için Tıkla!

'Kadro Derecesi Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

Kurul raporu varsa tüp bebekte ilaç için ek ücret ödenmeyecek!

SGK ile sözleşmesi olan tüm bebek merkezlerinde SGK her deneme için 1.200 lira ödüyor. Anne adayı ilk denemede bu tutarın yüzde 25’ini karşılıyor. İlaç içinse sağlık kurulu raporu almışsanız ilave ücret ödemeniz söz konusu değil.

İstediği halde çocuk sahibi olamayan eşlerin tüp bebek istekleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından en fazla 2 denemeyle sınırlı olmak kaydıyla karşılanır. SGK’nın tüp bebek merkezine ödeyeceği faturanın ilk denemede yüzde 25’i, ikinci denemede yüzde 30’u sizin cebinizden çıkar. Tüp bebek deneme sayısı şimdi 3’e çıktı ve son denemede katılım payı yüzde 20.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, SGK emekli ve sigortalıların tüp bebek ihtiyaçlarını en fazla 2 denemeyle karşılardı, şimdi torba yasayla deneme sayısı üçe çıkarıldı. Şartları ise birisi sigortalılık, diğeri sağlık olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

Kronik hastalar raporla ilaç alamayacak

SGK kronik hastaları etkileyecek önemli değişikliğe gidiyor. Kronik bazı hastalıklar da sağlık kurulu raporuna istinaden 6 ay ihtiyacı karşılayacak kadar ilaç alma uygulamasına son verildi.

Hastalar her seferinde doktora muayene olmak ve reçete yazdırmak suretiyle ilaç alabilecek. Yani, hastalar her seferinde muayene olma ve katılım payı ödeme külfetine katlanacaklar. Uygulamanın gerekçesi, ilaç giderlerinde SGK’ nın tasarruf yapmasını sağlamak. Hastanın periyodik olarak muayene olması suretiyle, hastalığın seyrini takip etmek. Uygulamadan, Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, arteriyel hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diabet, parkinson, kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, kuru göz sendromum olan hastalar etkilenecek.

GSS Gelir Testi Sonucuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Gelir tespiti sonucuna; sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından “GSS Tescil Bildirimi”nin tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yazılı olarak itiraz edilebilir.

Hangi Durumlarda Gelir Testinin Yenilenmesi Gerekmektedir?

İsteğe bağlı sigorta ödeme süresi ne kadardır?

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

SGK Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?SGK Borç sorgulaması yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK Borç Sorgulama için TIKLA!

Mevcut Raporla Direk Eczaneden İlaç Alınamayacak

Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan vatandaşalar, artık mevcut raporlarıyla direk olarak eczaneden ilaç alamayacak. Hastalar kullanmaları gereken ilaçları her defasında hekime reçete ettirecek.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini konusu yeniden gündeme geldi.

Söz konusu değişiklik ile şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan vatandaşalar, artık mevcut raporlarıyla direk olarak eczaneden ilaç alamayacak. Hastalar kullanmaları gereken ilaçları her defasında hekime reçete ettirecek.

SGK Analık Hali Nedir?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

> doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
> çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık

Raporlu hastalar ilaçları bitmeden 15 gün önce ilaç yazdırabilecek

TEİS Genel Başkanı Saydan, raporlu hastaların, raporlu ilaçlarını bitirmeden 15 gün önce reçeteye yazdırabileceklerini bildirdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, raporlu hastaların, raporlu ilaçlarını bitirmeden 15 gün önce reçeteye yazdırabileceklerini belirterek, hastaların bu haklarını kullanmaları gerektiğini, ihmal edip geciktirince SGK'nin ilk defa ilaç alıyormuş uygulaması yapıp sadece 28 günlük ilaç vereceğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 Ocak günü yayınlanan ve 18 Ocak Cuma günü uygulamaya giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile yanık, kansızlık, mantar enfeksiyonları, reflü ve gastro intestinal sistem ülserlerinde kullanılan ilaçların artık 28 günlük ödeneceğini belirtti.