hgs  eokul   lgs   kyk  
  13.07.2024  

SGK Temsil Tazminatı Dilekçe Örneği

Temsil Tazminatı Dilekçesi

12.02.2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 4505 sayılı Kanunla değişik Ek 68 inci maddesi gereğince temsil tazminatı ödenmesi istenir.

Temsil Tazminatı Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'Temsil Tazminatı Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına
ANKARA

5434 sayılı Kanuna göre. . . . . . . . . . . . . . . sicil no’lu dosyasından emekli / dul / yetim aylığı almaktayım.

a) Halen Kamu kesiminde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere herhangi bir görev yapmıyorum. Kamuda görev almam halinde bu durumu Kurumunuza bir aylık süre içinde bildirmeyi, aksi halde yersiz ödenen meblağın yasal faizi ile birlikte aylıklarımdan defaten kesilmesini veya varsa artan kısmı defaten ödemeyi taahhüt ediyorum.

12.02.2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 4505 sayılı Kanunla değişik Ek 68 inci maddesi gereğince tarafıma temsil tazminatı ödenmesi için gereğini arz ederim.

b) Kamu kesiminde görev yapıyorum.

T.C. Kimlik No :

Kurumu :

Görev Ünvanı :

Adres :

. . . / . . . / 20....

İmza

Ad Soyad
SGK Form ve Dilekçeler