hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK Evlenme İkramiyesi Dilekçe Örneği

Evlenme İkramiyesi Nasıl Alınır?

5434 Sayılı Kanunun 90. maddesi gereğince evlenme ikramiyesi verilebilmesi için gerekli işlemin yapılmasını sağlamak üzere aşağıda örneğini vermiş olduğumuz dilekçe ile müracaat yapılır.

Evlenme İkramiyesi Dilekçesini İndirmek için Tıkla!

'Evlenme İkramiyesi Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına
ANKARA
SAYI : B .07 . 1 . EMS .0. 10. 02. 01 . . . / . . . / 200...

KONU :

5434 sayılı Kanununa göre dul-yetim aylığı almakta iken . . . . . . . . . . . . . . tarihinde evlenmiş bulunmaktayım.
Evlilik birliğim kurulmadan önce ve evlilik birliğim esnasında T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir görevde çalışıp çalışmadığım, hakkındaki beyanım aşağıda (X) işareti ile gösterilmiş olup, aksi sabit olduğu takdirde bundan doğacak mali ve cezai sorumluluğa katlanmayı kabul ediyorum.
5434 Sayılı Kanunun 90. maddesi gereğince evlenme ikramiyesi verilebilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

... /... /200.
Adı Soyadı
İmza
EKLERİ :
1 Evlenerek gittiği haneden
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden)
1 Tanıtım Kartı
1 Sağlık Karnesi

T.C.Kimlik No :

Emekli Sicil No :

ADRES :

BEYAN : ( ) 1- 5434 sayılı Kanuna tabi herhangi bir görevde çalışmadım ve çalışmıyorum.
2- 5434 sayılı Kanuna tabi olarak ................................................................
sicil ...........................................................................................................
işyerinde çalıştım, çalışıyorum.
______________________________________________________________________________
Durumunuza uygun ( ) boşluğa ( X ) işareti koyunuz.
Çalışıyorsanız kurum ve işyeri ile kurum sicil numaranızı ilgili boşluğa kaydediniz.
______________________________________________________________________________

NOT : Sağlık karnenizinde dilekçe ile iadesi gerekmektedir.