hgs  eokul   lgs   kyk  
  27.05.2024  

SGK Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği (5510 SK 46. ve geçici 4. maddeye göre)

Borçlanma Talep Dilekçesi Nedir?
(5510 SK 46. ve geçici 4. maddeye göre)


Bu belge, yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalıların; Kanunun 46 ncı maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasına göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 46. ve 4. maddeye göre) İndirmek için Tıkla!

'Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 46. ve 4. maddeye göre)'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!EKLER:

EK:1) Mezun olduğu okuldan alınacak okula kayıt ve mezuniyet tarihlerini ve varsa hazırlık sınıfı ve devre
kaybı sürelerini gösterir belge

2) Hizmet Belgesi

AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalıların; Kanunun 46 ncı maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasına göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

2- (4) numaralı bölüme sigortalının;

a) Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı....vb. )

b) Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.) yazılır.

3- (5) numaralı bölümde borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.

4- Borçlanma yapmak isteyenler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar – ANKARA” adresine başvuruda bulunacaklardır.

5- Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi gerekmektedir.
SGK Form ve Dilekçeler