hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK Kimlik Araştırma Belgesi Formu Örneği

Kimlik Araştırma Belgesi Nasıl Doldurulur?

Bu form Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı ödeme yapılacak olanların kimliklerini tespitinde kullanılır.

DİKKAT: Bildirimde bulunan kişilerden aylık bağlanmış olanların emeklilikle ilgili göreve girmeleri, evlenmeleri, öğrenci iseler öğrenciliklerinin sona ermesi halinde bu durumlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kurumumuza (Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/Ankara) bildirmeleri zorunludur.

Kimlik Araştırma Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Kimlik Araştırma Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!KİMLİK ARAŞTIRMA BELGESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bu form Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı ödeme yapılacak olanların kimliklerini tespitinde kullanılır.

Anasının-Babasının
Ölü olan ana, baba için bu bölümlerde ölü oldukları yazı ile belirtilecektir.

Soyadı, Adı
Bu bölümler doldurulurken, varsa değiştirilmiş soyadları ve adlar da yazılır.

Doğum Tarihi
Doğum tarihleri yazılırken, tashihler varsa yazılır. Nüfus cüzdanında ay ve günü olanların ay ve günleri de belirtilir.

Emekli, Dul ve Yetim Aylığı Alıyorsa Kurumu
Bu sütuna; aile fertleri emekli, dul veya yetim aylığı alıyorsa, aldıkları kurumun adı ve işlem gördüğü dosya numarası yazılır. (Almıyor ise yazı ile almıyorum yazılacak)

Öğrenim Durumu
Evli olmayan çocuklardan, öğrenci olanların devam ettikleri okulun derecesi yazılır, erkek öğrencilerden 18-25 yaş arasında olanların öğrenim belgesi eklenecektir.

Çalışıyorsa Kurumu
(Çalışıyor ise hangi sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur v.b.) tabi çalıştığını ve işyerinin isminin yazılması)

Sorumluluk
Bu beyanname gerçeğe uygun olarak doldurulacak ve sorulara doğru cevap verilecektir.
Aksi sabit olursa haksız olarak alınan aylık ve diğer ödemeler masrafları ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek ve haklarında 5434 Sayılı Kanunun 128. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

NOT : Bütün sütunlara yazı ile cevap verilmesi gerekmektedir. (Alanların çizgi ile geçilmemesi ya da boş bırakılmaması gerekmektedir.)