hgs  eokul   lgs   kyk  
  13.07.2024  

SGK 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi Örneği

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları yurtdışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan yada bulunmuş olanların, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarının tespiti amacıyla kullanılır.

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi İndirmek için Tıkla!

'3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları yurtdışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan yada bulunmuş olanların, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarının tespiti amacıyla kullanılır.

2- Bu belgenin, söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonraki üç aylık süre içinde Kurumun tarafınıza aylık bağlayan ünitesine verilmesi zorunludur. Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde, bu belgeyi, belirtilen süre içinde Kuruma vermediği Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak kayıtlardan tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar ödenmez.

3- Aylıkları ödenmeyenlerin Kuruma ibraz edecekleri belgelerden yada Kurumca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurtdışında;

- Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

- Çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları, çalışmaya yada ödenek almaya başladıkları tarihte kesilir. Yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hükümlerine göre geri alınır.

4- Bu belgedeki tüm soruların eksiksiz olarak cevaplandırılması zorunludur. (4) numaralı alanda belirteceğiniz “Ülke” ve “Çıkış tarihi” pasaport bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

5- Bu belge ile birlikte;

- Belgenin (5) ve (6) numaralı alanlarında belirtilen çalışma ve ikamete dayalı sosyal sigorta ödeneği ile ilgili beyanları kanıtlayıcı ve bulunulan ülke makamlarından temin edilen hizmet belgesinin,

- Belgenin (7) numaralı alanında belirtilen ikamete dayalı sosyal yardım ödeneği aldığına dair beyanı kanıtlayıcı ve bulunulan ülke makamlarından temin edilen belgenin,

de verilmesi zorunludur.

6- Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında bulunduğu ülkede çalışmayan, ikamete dayalı sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almayanların, belgenin ilgili alanlarına durumlarını beyan etmeleri yeterli olup, bunun için ayrıca belge verme şartı aranmaz.

7- Bu belge, yurtdışında çalıştığı işinden ayrılan veya aldığı ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği kesilenler için tahsis talep dilekçesi yerine geçmez. Bunların aylıklarının yeniden bağlanması için gerekli belgelerle birlikte usulüne göre yeniden tahsis başvurusunda bulunmaları zorunludur.
SGK Form ve Dilekçeler