SGK Dul-Yetim Maaş Başvurusu Örneği

Dul-Yetim Maaş Başvurusu

Dul-Yetim Maaş Başvurusu İndirmek için Tıkla!

'Dul-Yetim Maaş Başvurusu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Banka Değişikliği Talep Formu Örneği

Banka Değişikliği Talep Formu

Banka Değişikliği Talep Formunu İndirmek için Tıkla!

'Banka Değişikliği Talep Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için) Örneği

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için) İndirmek için Tıkla!

'Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20, Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) Örneği

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)

Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için) İndirmek için Tıkla!

'Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 5473 SK Ek Ödeme Belgesi Örneği

5473 SK Ek Ödeme Belgesi

5473 SK Ek Ödeme Belgesi İndirmek için Tıkla!

'5473 SK Ek Ödeme Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi Örneği

1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi

1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname Örneği

Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname

Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname İndirmek için Tıkla!

'Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütnamesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi Örneği

Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi

Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi İndirmek için Tıkla!

'Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname Örneği

Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile Kanunun yürürlük tarihinden önce belediye başkanlığı görevini yapmış olanlardan, bu Kanunla mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı makam/temsil/görev tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname İndirmek için Tıkla!

SGK Belediye Başkanları İçin Temsil Taahhütname Örneği

Belediye Başkanları İçin Temsil Taahhütname

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile Kanunun yürürlük tarihinden önce belediye başkanlığı görevini yapmış olanlardan, bu Kanunla mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara makam/temsil/görev tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Belediye Başkanları İçin Temsil Taahhütname İndirmek için Tıkla!

SGK Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi Örneği

Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi

Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi İndirmek için Tıkla!

'Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi Belgesi Örneği

Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi Belgesi

Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi İndirmek için Tıkla!

'Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Örneği

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Bu belge, sigortalı ile ölen sigortalıların 18 yaşından büyük hak sahiplerine (eş, çocuk, ana ve baba) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak olan gelir ve aylıklarla, yapılacak olan toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığının Kurumdan talep edilmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca, bunların kesilen ya da durdurulan gelir ve aylıklarının yeniden bağlanması ile gerektiği hallerde Kurumca istenebilir.

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini İndirmek için Tıkla!

YENİ Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini İndirmek için Tıkla!

SGK 4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi Örneği

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi

Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2, 42, F2 ve Y2 ile başlayanlar) tekrar 4/1-(a) kapsamında çalışanların tercih ettiği sigorta türünün değiştirilmesi (tüm sigorta kollarından sosyal güvenlik destek primine, sosyal güvenlik destek priminden tüm sigorta kollarına geçmesi) amacıyla kullanılır.

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği Belgesi Örneği

Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği Belgesi

Bu belge, Sosyal İl/Merkez Müdürlüklerimizce sigortalıların Türkiye’de kimlik numarası alamayan bakmakla yükümlü oldukları yabancı uyruklu sözleşmeli sözleşmesiz ülke vatandaşları için düzenlenir.

Bu belge, ikamet tezkeresinde belirtilen altı aydan az süreler için doldurulur. Üzerinde yazılı süre kadar geçerlidir. Süre bitiminde bu belge Üniteye iade edilir. Belgenin aslı sağlık hizmet sunucularına verilmez.

Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği Belgesini İndirmek için Tıkla!