hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi Örneği

Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan “Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma” uyarınca her yıl OCAK ve TEMMUZ aylarında doldurulması gerekmektedir.

Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!YAŞAM BELGESİ / ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЖИВОТ

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan “Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma” uyarınca her yıl OCAK ve TEMMUZ aylarında doldurulması gerekmektedir.

В съответствие със Споразумението между Република Турция и Република България за изплащане на български пенсии в Република Турция, трябва да се попълни два пъти всяка календарна година през месеците ЯНУАРИ и ЮЛИ.

Emekli aylığının düzenli ödenebilmesi için bu belgenin doğru ve eksiksiz doldurulup Muhtarlığa veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezleri yetkililerine tasdik ettirilerek TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı, 06437 Sıhhiye / Ankara adresine gönderilmesi gerekmektedir.

За редовното изплащане на пенсията е необходимо настоящата Декларация за живот да се попълни правилно и точно, да се завери в кметството по местоживеене или от Регионалната служба на Осигурителния институт /Регионалните служби на Осигурителния институт и да се изпрати на адрес: TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı, 06437 Sıhhiye / Ankara

Bu belge 5502 sayılı Kanunun 36 nci. Maddesi gereğince resim, harç ve damga vergisinden muaftır.

В съответствие на точка 36 на Закон номер 5502 този документ е освободен от държавни вземания, мита, такси.

Bu kısım Muhtar veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkezleri yetkilisi tarafından doldurulacaktır. Тази част се попълва от кмета или длъжностното лице от Регионалната служба на Осигурителния институт./Регионалните служби на Осигурителния институт
SGK Form ve Dilekçeler