hgs  eokul   lgs   kyk  
  29.11.2023  

SGK Rapor Onayı SorgulamaE-Ödenek Sisteminden Girişi Yapılan Tüm Elektronik Raporlar
"Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri" Menüsünden Onaylanmalıdır. İşverenler, İletişim Bilgilerini Bu Menüde Yer alan "İşveren İletişim Bilgileri" Bölümünden Bildirebilirler.

Bilindiği üzere; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılara verilecek olan istirahatlar” başlıklı 39 uncu maddesi uyarınca, Kurumla sözleşmesi (anlaşması) olmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen istirahat raporlarının, Kurum tarafından kabul edilebilmesi yani geçerli sayılması ve geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenebilmesi için; istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporların Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimliği, develet hastanesi, üniversite hastanesi v.s.) hekimi tarafından, istirahat süresi 10 günü aşan raporların ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması gerekmekteydi. Daha sonra 1 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı kaldırılmıştı.

Bu defa 3 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile onay şartının yer aldığı söz konusu 39 uncu maddenin birinci fıkrası tamamen değiştirildi ve istirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şartı getirildi. Dolaysıyla artık yeni düzenlemeye göre Kurumla sözleşmesi (anlaşması) olmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen istirahat raporlarının Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmiş olması yeterli olacak ve ayrıca onay şartı aranmayacak.

Aynı şekilde söz konusu 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklikle de; Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında olduğu gibi, Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularınca da geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshasının düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi yükümlülüğü getirildi.

Konular

SGK 4/a Sigortalılarının Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?
SGK 4/b Sigortalılarının Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?
SGK Süreksiz Olarak Çalışanların Meslek Hastalığı Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir?
SGK Süreksiz Olarak Çalışanların Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanması için Şartlar Nelerdir?
SGK Meslek Hastalığının Bildirim Süresine Uyulmazsa Ne Olur?
SGK Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?
SGK Hastalık ve Analık Halleri
SGK Analık Hali Nedir?
SGK Analık Sigortasının Kapsamında Bulunanlar Kimlerdir?
SGK Analık Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?
SGK Doğum Geçici iş Göremezlik Ödeneği Ne Kadardır?
SGK Doğum Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?
Mevcut Raporla Direk Eczaneden İlaç Alınamayacak
İlaç Kullanım Raporları Hakkında: Raporlu İlaçlar
SGK'nın raporlu ilaç kullananlara sağladığı kolaylık
Raporlu hastalar ilaçları bitmeden 15 gün önce ilaç yazdırabilecek
İlaç Raporu Yenileme Nasıl Yapılır?
Kurul raporu varsa tüp bebekte ilaç için ek ücret ödenmeyecek!
Kronik hastalar raporla ilaç alamayacak
Raporlu hastalar ilk kez reçete edilen ilacı 1 aylık alabilecek!
SGK Rapor Onayı Sorgulama
SGK RAPOR TAKİP
SGK İlaç Rapor Sorgulama
SGK İstirahat Raporu Girişi
İstirahat Raporu Parası
İstirahat Raporu Bildirimi
İş göremezlik raporu nasıl alınır?
Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi nedir?
Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme şekli nedir?
İstirahatlı olanlara ücret ödemesi nasıl yapılır?