hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK Sigortalı Bildirim Belgesi Örneği

Sigortalı Bildirim Belgesi Nedir?

Bağımlı çalışan sigortalı kendini çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile kuruma bildirmelidir. Ancak bildirmezse ceza uygulanmaz.

Sigortalıların bildirimleri ile bu kişiler için işverenler ya da ilgili kuruluşlar tarafından yapılan bildirimlerde farklılık olması hâlinde yapılacak yazışmalar sonucunda farklılık giderilemezse kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır.

Sigortalı Bildirim Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Sigortalı Bildirim Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!AÇIKLAMALAR

1-Bu belge, hizmet akti ile sigortalı olarak çalışmaya başlayanların kendilerini 5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri amacıyla kullanılır.

2- “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılır.

3- “ A-Sigortalıların Kimlik Bilgileri ” bölümünün bütün haneleri nüfus hüviyet cüzdanındaki bilgilere göre tam ve doğru olarak doldurulur.

4- "B-Beyan ve Taahhütler ” bölümünde; "İşverenin Adı-Soyadı, Ünvanı" satırında ; işyerinin varsa ünvanı, işyeri kişiye ait ise adı ve soyadı, "İşyeri Sicil Numarası" satırında biliniyorsa çalışmaya başlanılan iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumundaki işyeri sicil numarası ile iş yerinde çalışmaya başlanılan tarih, gün, ay, yıl olarak noksansız yazılır.

5- Bu belgenin, işe başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne / Merkezine verilmesi gerekir.
SGK Form ve Dilekçeler