hgs  eokul   lgs   kyk  
  15.06.2024  

SGK Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname Örneği

Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname

Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname İndirmek için Tıkla!

'Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütnamesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
….…………………. Sosyal Güvenlik Merkezi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 56 ncı maddesinin son fıkrasındaki “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.” hükmü gereğince; boşandığım eşimle fiilen birlikte yaşamadığımı, bu beyanımın aksi durumunun tespiti halinde hukuki sorumluluğumla birlikte, tarafıma yersiz ödenen/ödenecek gelir/aylık/evlenme ödeneğini 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda Kurumunuza geri ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No:
Tahsis No:

Adres:
SGK Form ve Dilekçeler