SGK Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanma taleplerinde kullanılacaktır.

Yurtdışı hizmet borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK 4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Örneği

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri /aracı/ sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/ sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma verilir.

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi Örneği

Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan “Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma” uyarınca her yıl OCAK ve TEMMUZ aylarında doldurulması gerekmektedir.

Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan yurtdışı sürelerine istinaden malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanması için aşağıdaki 2 nci madde de belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ile aylık bağlandıktan sonra bu şartlarda meydana gelen durum değişikliklerinin Kuruma bildirilmesinin taahhüt edilmesi amacıyla kullanılır.

Bu belge, aylık talebi sırasında “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile birlikte Kuruma ibraz edilir.

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi Örneği

Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre Bulgaristan’da geçen çalışma sürelerinin borçlandırılması talebi amacıyla kullanılacaktır.

Borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi Örneği

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi

Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları yurtdışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan yada bulunmuş olanların, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarının tespiti amacıyla kullanılır.

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı Örneği

Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı

Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı İndirmek için Tıkla!

'Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Toptan Ödeme Talep Dilekçesi Örneği

Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

Toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin ihya edilmesi için Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılır.

Toptan Ödeme Talep Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'Toptan Ödeme Talep Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK Temsil Tazminatı Dilekçe Örneği

Temsil Tazminatı Dilekçesi

12.02.2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 4505 sayılı Kanunla değişik Ek 68 inci maddesi gereğince temsil tazminatı ödenmesi istenir.

Temsil Tazminatı Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK Kimlik Araştırma Belgesi Formu Örneği

Kimlik Araştırma Belgesi Nasıl Doldurulur?

Bu form Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı ödeme yapılacak olanların kimliklerini tespitinde kullanılır.

DİKKAT: Bildirimde bulunan kişilerden aylık bağlanmış olanların emeklilikle ilgili göreve girmeleri, evlenmeleri, öğrenci iseler öğrenciliklerinin sona ermesi halinde bu durumlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kurumumuza (Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/Ankara) bildirmeleri zorunludur.

Kimlik Araştırma Belgesi İndirmek için Tıkla!

SGK Görev Tazminatı Dilekçesi Örneği

Görev Tazminatı Dilekçesi

13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik Ek 68 inci maddesi gereğince görev tazminatı ödenmesi istenir.

Görev Tazminatı Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

SGK Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu Örneği

Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu

Toplu Konut İdaresi tarafından 10 Mayıs 1990 tarih ve 3645 sayılı, 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Kanunların uygulanmasına dair 21 Eylül 1991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” uyarınca Konut Kredisi kullanmak için Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurulur.

Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu İndirmek için Tıkla!

SGK Feragatname Örneği

Feragatname Örneği

Feragatname Örneği İndirmek için Tıkla!

'Feragatname Örneği'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Evlenme İkramiyesi Dilekçe Örneği

Evlenme İkramiyesi Nasıl Alınır?

5434 Sayılı Kanunun 90. maddesi gereğince evlenme ikramiyesi verilebilmesi için gerekli işlemin yapılmasını sağlamak üzere aşağıda örneğini vermiş olduğumuz dilekçe ile müracaat yapılır.

Evlenme İkramiyesi Dilekçesini İndirmek için Tıkla!

SGK Erkek Yetim Taahhütname Formu Örneği

Erkek Yetim Taahhütname Formu

5434 sayılı Kanuna göre alınan yetim aylıklarının kesilmesi için; mezuniyet, okuldan ayrılma, okul kaydının silinmesi, okul kaydının dondurulması, yatay ve dikey geçiş, göreve başlama, silah altına alınma, evlenme gibi durumların meydana gelmesi halinde, 15 gün içinde Kuruma bildirileceği taahhüt edilir.

Erkek Yetim Taahhütname Formu İndirmek için Tıkla!