SGK Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname örneği

Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname

Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname indirmek için Tıkla!

'Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütnamesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu örneği

İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu

İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu indirmek için Tıkla!

'İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu örneği

Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu

Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu indirmek için Tıkla!

'Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar Belgesi

Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar Belgesi

Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Pasaport Başvuru Dilekçesi Örneği

Pasaport Başvuru Dilekçesi

Pasaport Başvuru Dilekçesi İndirmek için Tıkla!

'Pasaport Başvuru Dilekçesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Emeklilik Belgesi Örneği

Emeklilik Belgesi

Emeklilik Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Emeklilik Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Kadro Derecesi Formu Örneği

Kadro Derecesi Formu

Kadro Derecesi Formu İndirmek için Tıkla!

'Kadro Derecesi Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor Örneği

Mali Durum Bildirim Formu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor

"Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor İndirmek için Tıkla!

'"Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor'a yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK Mali Durum Bildirim Formu Örneği

Mali Durum Bildirim Formu

Bu formun arka sayfasındaki açıklamalar eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Mali durum tespitine esas olmak üzere, formda belirtilen bilgilerin işyeri kayıt ve belgeleri ile uyumlu olup olmadığı konusunda Kurum denetim elemanları inceleme yapmaya yetkili olup, beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, borçlular bu tecil ve taksitlendirme işleminden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Mali Durum Bildirim Formu İndirmek için Tıkla!

SGK Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu Örneği

Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

6183 sayılı Kanunu 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar”
formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilir.

Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu İndirmek için Tıkla!

SGK 4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu Örneği

4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu

4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu İndirmek için Tıkla!

'4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 4-1/a İşyeri Bildirgesi Örneği

4-1/a İşyeri Bildirgesi

4-1/a İşyeri Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

'4-1/a İşyeri Bildirgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu Örneği

4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu

4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu İndirmek için Tıkla!

'4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu Örneği

4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu

4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu İndirmek için Tıkla!

'4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

SGK 4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel Örneği

4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel

4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel İndirmek için Tıkla!

'4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetveli'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!