SGK İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi Örneği

İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi Nedir?

İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre sigortalıların Kuruma bildirim yapmaları amacıyla kullanılır.

İsteğe bağlı sigortalılık Kuruma müracaat tarihini takip eden gün başlar. İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesinin adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi İndirmek için Tıkla!

'İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

AÇIKLAMALAR

İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre sigortalıların Kuruma bildirim yapmaları amacıyla kullanılır.

1. İsteğe bağlı sigortalılık Kuruma müracaat tarihini takip eden gün başlar. İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesinin adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

2. İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle, aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

3- İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilir. Ancak 5 inci maddenin (g) bendine tabi olanlar ile ay içinde 30 günden az çalışanların isteğe bağlı sigortalılıkları (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

4- Yabancı ülke vatandaşlarından isteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerden ayrıca Türkiye'de kaldıkları sürenin belgelendirilmesi istenir.

5. "SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI" Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

6. "A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ" bölümü (1-12) sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri esas alınarak düzenlenir.

7. "B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümüne SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil/emekli numarası yazılır.

8. "C- BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının beyan ve taahhütleri yer alır.

9. "D- PRİME ESAS KAZANÇ BEYANI" bölümü isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri tutarı belirledikleri alandır. Herhangi bir tutar yazılmaması halinde primler alt sınır üzerinden tahakkuk ettirilir. Primlerini artırmak ya da azaltmak isteyenlerin müracaatları halinde müracaat tarihinden itibaren primleri artırılır ya da azaltılır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <font> <iframe> <center> <big> <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <i>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.