hgs  eokul   lgs   kyk  
  13.07.2024  

SGK Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı Örneği

Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı

Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı İndirmek için Tıkla!

'Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına
ANKARA

Emeklilikle ilgili görevimden ………………...... tarihinde ayrıldıktan sonra bugüne kadar
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen Sandıkların birine tabi herhangi bir işte çalışmadığını ve halen bu gibi görevlerde bulunmadığımı,

Aksi sabit olduğu takdirde doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim.

Tarih :
İmza :
Ad - Soyad:

Emekli Sicil No :

Adres :
SGK Form ve Dilekçeler