• user warning: Table './mer_rapor/hayat_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT into hayat_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'plkr33jdnck2o9gof9c04t24h6', '3.80.3.192', 1635293164, 'comment_form', 'c451f43b43816f9e6310837ad9567dcf', 0, 0) in /home/mernis/domains/mernis.net/public_html/rapor/modules/captcha/captcha.inc on line 99.
  • user warning: Table './mer_rapor/hayat_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_captcha_sessions SET token='e7d451026518ef0f50204b46f3e33921' WHERE csid=1878154 in /home/mernis/domains/mernis.net/public_html/rapor/modules/captcha/captcha.module on line 216.
  • user warning: Table './mer_rapor/hayat_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT status FROM hayat_captcha_sessions WHERE csid = 1878154 in /home/mernis/domains/mernis.net/public_html/rapor/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
  • user warning: Table './mer_rapor/hayat_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT status FROM hayat_captcha_sessions WHERE csid = 1878154 in /home/mernis/domains/mernis.net/public_html/rapor/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
  • user warning: Table './mer_rapor/hayat_captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE hayat_captcha_sessions SET timestamp=1635293164, solution='87j53' WHERE csid=1878154 in /home/mernis/domains/mernis.net/public_html/rapor/modules/captcha/captcha.inc on line 111.

SGK Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Örneği

Resen tescil ile tarım sigortalılığı başlatılanların muafiyete istinaden sigortalılıklarının sona erdirilmesi

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/5/2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Kurumca resen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, resen tescil tarihinden geriye doğru en fazla bir yıla ilişkin olmak üzere alacakları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi (EK-2/A)” ni düzenleme tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma intikal ettirmeleri halinde muafiyetin başlangıç tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi İndirmek için Tıkla!

'Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi'ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

AÇIKLAMALAR

Bu Belge;

1) Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu, Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği 01/10/2008 yılı için “onbeş” olarak uygulanır ve otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan arttırılır, hükmü gereğince düzenlenen belgenin ziraat odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

2) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine, Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır

3) Re’sen tescillerde muafiyet başlama tarihi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldan daha geriye gidemez.

4) Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir. ”

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <font> <iframe> <center> <big> <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <i>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.