SGK Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu örneği

Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu

Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu indirmek için Tıkla!

'Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu'na yukarıda verdiğimiz bağlantıdan ulaşamazsanız sosyal güvenlik kurumu form ve dilekçeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

SGK form ve dilekçeler için tıkla!

………………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
……………………… Sosyal Güvenlik Merkezine
..../…./..…

Müdürlüğünüzün / Merkezinizin ………………………………………………… sicil sayılı dosyasında işlem gören ……….. ada ………….. parselde kayıtlı özel bina inşaatı …………………………….. tarihi itibariyle bitirilmiştir.
Bilgi edinilmesini, sözkonusu özel bina inşaatı ile ilgili ilişiksizlik belgesinin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İşveren ad soyad / ünvan

Adres:

………………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
……………………… Sosyal Güvenlik Merkezine
..../…./..…

Müdürlüğünüzün / Merkezinizin ………………………………………………… sicil sayılı dosyasında işlem gören ve ……………………………………………………………….. adresinde kurulu bulunan ihale konusu iş …………………………….. tarihi itibariyle bitirilmiştir.
Bilgi edinilmesini, sözkonusu ihale konusu işle ilgili ilişiksizlik belgesinin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İşveren ad soyad / ünvan

Adres:

………………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
……………………… Sosyal Güvenlik Merkezine
..../…./..…

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ……………………… sicil sayılı dosyada işlem gören ………………………………………….. işyerimle ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu/111 inci maddesine istinaden Kuruma bildirilen işçilik tutarının Kurumca belirlenen tutarın altında olması halinde, söz konusu işimden dolayı Müdürlüğünüzce/Merkezinizce yapılan araştırma neticesi işin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelemesine sevk edilmemek kaydıyla aradaki farkı Kurumunuza ödemek istediğimi belirtir, fark işçilik üzerinden hesaplanan tutarın 6183 sayılı Kanunun 47 inci maddesine uygun olarak mahsubunu, bu hususta ilişiksizlik belgesi alındıktan sonra da müfettiş incelemesi talebinde bulunmayacağımı taahhüt eder, gerekli işlemin buna göre yapılmasını arz ederim.

İşveren ad soyad / ünvan

Adres:

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <font> <iframe> <center> <big> <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <i>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.