Sosyal güvenlik reformunda ikinci perde açılıyor

SGK, Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini iptal ettiği için yürürlük tarihi 2008'e ertelenen Sosyal Güvenlik Yasası'nın yeni reform planını tartışmaya açtı. Raporda, genel sağlık sigortasının hemen başlaması gerektiği savunuldu

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun (SSGSSK) memurlarla ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin, genel sağlık sigortası (GSS) uygulamasının tüm nüfusu kapsam altına alacak biçimde hayata geçirilmesine engel olmadığını, bu nedenle hemen uygulanması gerektiğini belirtti.
SGK, Anayasa Mahkemesi tarafından memurlarla ilgili maddeleri iptal edildiği için yürürlük tarihi 1 Ocak 2008'e ertelenen 5510 sayılı SSGSSK'nın geleceği konusunda akademisyenlerle yapılan çalışmalar sonucunda 93 sayfalık bir rapor hazırladı. 'Sosyal Güvenlik Reformu: Uygulama Öncesi Yeni Yaklaşım' adı altında hazırlanan rapor, sosyal güvenlikte reform çalışmalarının temel amacı olan norm ve standart birliği ile sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate alarak, reformda yapılabilecek değişiklikleri sosyal tarafların, akedemisyenlerin ve ilgili tüm tarafların tartışmasına açıyor. açtı.

Raporda, sosyal güvenlikte reformun neden gerekli olduğuna ilişkin güncellenmiş birtakım bilgilere yer verildi. Emekli aylıklarının ortalama net ücrete oranının Türkiyede yüzde 103'e ulaştığı ifade edilen raporda, bu yönüyle Türkiye'nin dünyanın en cömert ülkesi olduğu savunuldu.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın 1994-2006 arası açıklarının Hazine borçlanma faiziyle güncellenmiş değerinin 687 milyar YTL olduğu ileri sürülen raporda, toplam kamu brüt borç stokunun 363 milyar YTL, 2006 yılı gayrisafi milli hasılanın (GSMH) da 576 milyar YTL seviyesinde olduğu anımsatıldı.

22 milyar YTL tasarruf
Raporda, 5510 sayılı kanunla emeklilik yaşının yükseltilmesi, işçi-memur-esnaf ayrımının kaldırılması gibi düzenlemeler sayesinde emeklilik sistemi açığında ciddi azalma sağlanacağı belirtildi. Yapılan projeksiyonlara göre, mevcut durumun korunması halinde 2007-2075 için emeklilik sisteminin yıllık ortalama finansman ihtiyacının GSMH'nin yüzde 4.73'ü (2006 rakamlarıyla yıllık 27 milyar YTL) seviyesinde olacağı, buna karşılık 5510 sayılı kanun uygulanırsa bu rakamın yıllık 5.4 milyar YTL (GSMH'nin yüzde 0.94'ü) seviyesinde kalacağı savunuldu. Böylece her yıl tasarruf edilecek 22 milyar YTL'lik kaynağın Türkiye'nin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tartışmaya açılan yeni öneriler

5510 sayılı kanunda, emekli olurken hesaplanan geçmiş kazançların güncellenmesinde yüzde 50 enflasyon, yüzde 50 ücret artışının dikkate alınması öngörülüyor. Bunun yerine yüzde 100 TÜFE ve yüzde 25 reel gayrisafi yurtiçi hasıladan (GSYİH) oluşan karma endeks esas alınsın.
Mevcut seviyesine göre aşağı çekilen aylık bağlama oranı, daha da düşürülsün.
Emekli aylıklarındaki artışın sadece enflasyona bağlanmasından vazgeçilip, yüzde 75 TÜFE, yüzde 25 genel ücret seviyesindeki artıştan oluşan endeks kullanılsın.
Kamu çalışanlarının yükseltilen prim farkının bütçeden finansmanı planından vazgeçilsin.
Emekli olduğu halde yeni bir işte çalışanlardan alınan sosyal güvenlik destek primi, emeklinin yaşına bağlı olarak kademeli geçişe bağlansın.
Tarım sigortası emeklilerinden destek primi alınmasın.
İşveren niteliğindeki emeklilerin destek primine esas olmak üzere beyan edecekleri kazanç miktarı, çalıştırdığı sigortalıların en yükseğinden az olmasın.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <font> <iframe> <center> <big> <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <i>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.